Školní jídelna mateřské školy Křesín

Zdravá
stravastravné : děti 2-6 let

přesnídávka 8 Kč

oběd         16 Kč

svačina        7 Kč

celkem      31,- Kč


stravné : děti 7-mi leté

přesnídávka 10 Kč

oběd           19 Kč

svačina         8 Kč

celkem       37,- Kč

 

 

pitný režim je zajištěn během celého dne.

motto: "Zelenina, ovoce, zažene pryč nemoce,

denně jedno jablíčko, posiluje zdravíčko"!

 

 

Placení stravného – se provádí do desátého dne v měsíci na účet MŠ: 2800482107/2010

Přihlášky ke stravování – dostávají děti při zápisu do MŠ

- telefon 411 198 078 , mobil – 721 576 876

Odhlášky jídel – osobně nebo telefonicky každý pracovní den do 7,00 hodin téhož dne

Přihlášky jídel - osobně nebo telefonicky každý pracovní den do 7,00 hodin téhož dne

Pokud strávník onemocní a není ten den odhlášen, má nárok na oběd

do nosiče, další dny v nepřítomnosti  nemá nárok na stravování

Jak u nás vaříme? Přečtěte si zde.