Mateřská škola Křesín

Mateřská škola Křesín

Doporučujeme

Naše filosofie

Filosofií naší školky je vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu a podpoře zdraví. Posilovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost. Rozvíjet povědomí a lásku k vlasti, kraji, městu, k mateřskému jazyku.

Vzdělávání v Mateřince smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let. Snažíme se probudit v dětech aktivní zájem a chuť dívat se na svět kolem sebe, naslouchat, objevovat, a odvahu ukázat, co všechno už umí samo, zvládne a dokáže.

Základními principy vzdělávání v Mateřince je respektování rozdílných potřeb dětí, vstřícnost, vlídnost, rovnováha mezi sociálním a osobnostním rozvojem dítěte, vyrovnávání podmínek pro všechny děti.

[Nahoru ↑]