Aktuální informace z naší školky

ZMĚNA  ZPŮSOBU  ZÁPISU  DO  MŠ Křesín

Vážení rodiče,

rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3.4.2020 proběhnou letošní zápisy do mateřských škol bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí je možné doručit spolu s ostatními tiskopisy následujícími způsoby:

1. do datové schránky MŠ ( datová schránka Mateřská škola Křesín-příspěvková

organizace: ID datové schránky: e3qktn8) – kdykoliv od 2. do 16.května 2020

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( e-mail:mskresin@centrum.cz) nelze

zaslat pouze prostý e-mail) – kdykoliv od 2. do 16.května 2020

3. poštou ( MŠ Křesín -příspěvková organizace, Křesín 77, 410 02 Lovosice)

- kdykoliv od 2. do 16.května 2020

4. osobní podání v uzavřené a označené obálce s nápisem ZÁPIS do schránky

MŠ Křesín. Tímto způsobem je možné doručit žádost od 11. do 16.května 2020. Vždy jen od 10h do 12h! Později již nemůžeme zaručit vybrání schránky a zajistit tak řádně ochranu osobních  údajů.

· Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technický prostředků nebo emailem bez el. Podpisu, bylo by nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Proto doporučuji doručit dokumenty poštou či osobně.

Nutné dokumenty :

1. Podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. Čestné prohlášení k očkování – neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

3. Prostou kopii očkovacího průkazu – pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

4. Podepsaný a vyplněný Spis ke správnímu řízení

5. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)

6. Prostou kopii občanského průkazu (ihned pro provedené kontrole bude skartována)

· Ředitelka školy vyhlásila 8 volných míst.

· Veškeré potřebné dokumenty si můžete vytisknout z internetových stránek naší školy či osobně vyzvednout po předchozí telefonické domluvě.

· Po ukončení příjmu Vašich žádostí, Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám přidělené registrační číslo.

· V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na mskresin@centrum.cz, nebo na telefonu 411 198 078

v Křesíně dne 13.dubna 2020

Věra Menhartová
ředitelka MŠ

soubory ke stažení:

formulář k nahlednutí do spisu
formulář žádost o přijetí
čestné prohlášení k očkování


Recyklací k čisté planetě

 

Mateřská škola Křesín nadále sbírá veškeré staré elektro: malé dom.spotřebiče, počítače, monitory, kopírky, televize, rádia, pračky, sporáky.

Krom ledniček. mrazáků vše

 

 

ZMĚNA ZPŮSOBU ZÁPISU DO MŠ Křesín

 

 

Vážení rodiče,

rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3.4.2020 proběhnou letošní zápisy do mateřských škol bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí je možné doručit spolu s ostatními tiskopisy následujícími způsoby:

1. do datové schránky MŠ ( datová schránka Mateřská škola Křesín-příspěvková

organizace: ID datové schránky: e3qktn8) – kdykoliv od 2. do 16.května 2020

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( e-mail:mskresin@centrum.cz) nelze

zaslat pouze prostý e-mail) – kdykoliv od 2. do 16.května 2020

3. poštou ( MŠ Křesín -příspěvková organizace, Křesín 77, 410 02 Lovosice)

- kdykoliv od 2. do 16.května 2020

4. osobní podání v uzavřené a označené obálce s nápisem ZÁPIS do schránky

MŠ Křesín. Tímto způsobem je možné doručit žádost od 11. do 16.května 2020. Vždy jen od 10h do 12h! Později již nemůžeme zaručit vybrání schránky a zajistit tak řádně ochranu osobních údajů.

· Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technický prostředků nebo emailem bez el. Podpisu, bylo by nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Proto doporučuji doručit dokumenty poštou či osobně.

Nutné dokumenty :

1. Podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. Čestné prohlášení k očkování – neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

3. Prostou kopii očkovacího průkazu – pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

4. Podepsaný a vyplněný Spis ke správnímu řízení

5. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)

6. Prostou kopii občanského průkazu (ihned pro provedené kontrole bude skartována)

· Ředitelka školy vyhlásila 8 volných míst.

· Veškeré potřebné dokumenty si můžete vytisknout z internetových stránek naší školy či osobně vyzvednout po předchozí telefonické domluvě.

· Po ukončení příjmu Vašich žádostí, Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám přidělené registrační číslo.

· V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na mskresin@centrum.cz či telefonu 411 198 078.

v Křesíně dne: 13.dubna 2020 Věra Menhartová

ředitelka MŠ